Στάθη Παπακωνσταντίνου

 

Μυκηναϊκός πολιτισμός


 Ιστορία Α΄  Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου

ναπλάθοντας την καθημερινότητα  μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα". Εισήγηση του Στάθη Παπακωνσταντίνου σε ημερίδα  φιλολόγων Σερρών (Ιούνιος 2008).

Δείτε το σενάριο κάνοντας κλικ εδώ.