"Μαθηματικά" ? Επίπεδο διδασκαλίας Α

 Βιβλία μαθηματικών για χρήση στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας Τσιγγανοπαίδων 

Το πρώτο βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά σχολικού επιπέδου Νηπιαγωγείου καθώς και Α΄ και Β΄ δημοτικού. Οι ενότητές του περιέχουν μαθηματικές δραστηριότητες κυρίως αριθμητικής, γεωμετρίας και επίλυσης προβλημάτων οι οποίες υποβοηθούν και συμπληρώνουν έννοιες που τα παιδιά έχουν πραγματευτεί στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος.
Συγγραφική ομάδα:
Επιστημονική Επιμέλεια:
 Δέσποινα Πόταρη, Χαράλαμπος Σακονίδης, Κωνσταντίνος Α. Σδρόλιας, Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης 
Ομάδα Συγγραφής: Άννα Κλώθου, Αγγελική Κορδά, Νικόλαος Κοσμάνος, Ευσταθία Λάζου, Αχμέτ Νιζάμ, Δέσποινα Πόταρη,Χαράλαμπος Σακονίδης, Κωνσταντίνος Α. Σδρόλιας, Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης, Ιωάννης Χριστάκης 
Γλωσσική και Φιλολογική Επιμέλεια: Βαρβάρα Γεωργιάδου-Καμπουρίδη 
Σκίτσα: Ιωάννα Δερβίση

Πρόσθετες Πληροφορίες