"Μαθηματικά" ? Επίπεδο διδασκαλίας Β

 Βιβλία μαθηματικών για χρήση στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας Τσιγγανοπαίδων 

Το δεύτερο βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά σχολικού επιπέδου Γ΄ και Δ΄ δημοτικού. Οι ενότητές του περιέχουν μαθηματικές δραστηριότητες αριθμητικής, γεωμετρίας και επίλυσης προβλημάτων οι οποίες ή αποτελούν προεκτάσεις των δραστηριοτήτων του πρώτου επιπέδου ή είναι νέες δραστηριότητες.
Συγγραφική ομάδα:
Επιστημονική Επιμέλεια:
 Δέσποινα Πόταρη, Χαράλαμπος Σακονίδης, Κωνσταντίνος Α. Σδρόλιας, Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης 
Ομάδα Συγγραφής: Άννα Κλώθου, Αγγελική Κορδά, Νικόλαος Κοσμάνος, Ευσταθία Λάζου, Αχμέτ Νιζάμ, Δέσποινα Πόταρη, Χαράλαμπος Σακονίδης, Κωνσταντίνος Α. Σδρόλιας, Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης, Ιωάννης Χριστάκης 
Γλωσσική και Φιλολογική Επιμέλεια: Βαρβάρα Γεωργιάδου-Καμπουρίδη 
Σκίτσα: Ιωάννα Δερβίση

Πρόσθετες Πληροφορίες