8. Ο Μωυσής

Άσκηση στα θρησκευτικά
(του Στέφανου Χρ. Παναγιωτόπουλου

ΕΠΙΛΕΞΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ!
    1           
2           3      
        4      5   
  6             
         7      
 8        9        
             
 10              
         11      
             
12               
       13        
             
14               

Οριζόντια

2. Σε αυτό το υλικό έγραφαν οι αρχαίοι
4. "Εγώ είμαι εκείνος που είμαι" (αρχ. ελλ.)
6. Εκεί κατέφυγε ο Μωυσής μόλις σκότωσε τον Αιγύπτιο
7. Αλλιώς το Χωρήβ. Εκεί πρωτοεμφανίστηκε ο Θεός στο Μωυσή
8. Η βάτος που είδε ο Μωυσής
10. Αδερφός του Μωυσή, αυτός που μιλούσε εξ ονόματός του.
12. Ποταμός που διασχίζει την Αίγυπτο
13. Το όνομα του Θεού στα Εβραϊκά
14. Σε αυτή τη χώρα σκλαβώθηκαν οι Ισραηλίτες

Κάθετα

1. Αυτός που μπερδεύει τα λόγια του. Ο Μωυσής ήταν τέτοιος
3. Απελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο
5. Μπερδεύω τα λόγια μου
9. Ο υπεύθυνος ενός έργου
11. Ο ανώτατος άρχοντας στην αρχαία Αίγυπτο