0. Επανάληψη εξεταστέας ύλης Α' ΓυμνασίουΑσκήσεις στα θρησκευτικά
(του Στέφανου Χρ. Παναγιωτόπουλου)

Για να ολοκληρωθεί η άσκηση, πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις και να εμφανιστεί το μήνυμα: "Έχεις ολοκληρώσει την άσκηση!".