Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία