Για παρατηρήσεις ή διορθώσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
στο
email: stefpan1453@yahoo.gr ή στο Facebook.  


Μπορείτε να επαναλάβετε τις ασκήσεις περισσότερες φορές!

Επιλέγονται αυτόματα 10 τυχαίες ερωτήσεις!

 

Ενότητα 3: Η Πεντηκοστή.

Ενότητα 4: Η πρώτη χριστιανική κοινότητα.

Ενότητα 5: Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών.

Ενότητα 6: Η μεταστροφή του Παύλου.

Ενότητα 7: Η Αποστολική Σύνοδος.

Ενότητα 8: Ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα.

Ενότητα 9: Οι μεγάλοι διωγμοί των χριστιανών.

Ενότητα 12: Το Διάταγμα των Μεδιολάνων.

Ενότητα 14: Αιρέσεις: εσωτερική πληγή της Εκκλησίας.

Ενότητα 14: Το Σύμβολο της Πίστεως.

Ενότητα 16: Μέγας Βασίλειος.

Ενότητα 17: Χριστιανική άσκηση - Μοναχισμός.

Ενότητα 18: Ο ρόλος των Οικουμενικών Συνόδων στη ζωή της Εκκλησίας.

Ενότητα 19: Η εικονομαχία.

Ενότητα 20: Εκκλησιαστική τέχνη: Ναοδομία-Αγιογραφία.

Ενότητα 21: Εκκλησιαστική τέχνη: Υμνογραφία-Εκκλησιαστική μουσική.

Ενότητα 26: Το σχίσμα του 1054.

Ενότητα 27: Η Μεταρρύθμιση στη Δυτική Χριστιανοσύνη.

Ενότητα 30: Η Ανατολική Εκκλησία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας.

Γενική επανάληψη.