Οπτικοποίηση & Φυσικές ΕπιστήμεςΟ ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθηθούν οι μαθητές μου στην κατανόηση και εμπέδωση εννοιών και φαινομένων στα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας του Γυμνασίου.

Για το σκοπό αυτό δίνεται έμφαση σε εκπαιδευτικά πληροφορικά περιβάλλοντα οπτικοποίησεων, μοντέλων και προσομοιώσεων, που συμβάλλουν αρκετά αποτελεσματικά, όπως αποδείχτηκε, στην οικοδόμηση της γνώσης στον τομέα των Φυσικών Επιστημών.

 Σ.Π.