Λογισμικό μαθημάτων πληροφορικής

Διαδικτυακοί τόποι για μαθητές δημοτικού

Γενικό εκπαιδευτικό λογισμικό

  • HotPotatoes (Δημιουργία Διαδικτυακών Τεστ)
  • CMap-tools (Δημιουργία εννοιλογικών χαρτών )

Αποθετήρια εκπαιδευτικού λογισμικού

  • CopyRight Stefanos Ougiaroglou © 2005-2017
  • Developed using Bootstrap