ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

 

Τα προτεινόμενα πειράματα προσομοίωσης, φύλλα εργασίας κλπ που θα βρείτε στο χώρο αυτό, κάνουν χρήση των λογισμικών:

  • Interactive Physics, Modellus, Φυσική Β – Γ Γυμνασίου, Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α., Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)
  • Χημεία Β – Γ Γυμνασίου, IrYdium Chemistry Lab κλπ.
  • Βιολογία Α & Γ γυμνασίου
  • Γεωλογία – Γεωγραφία Α – Β Γυμνασίου κλπ.

Λογισμικά Φυσικής

Λογισμικά Χημείας

Λογισμικά Βιολογίας

Λογισμικά Γεωγραφίας – Γεωλογίας