Καλώς ήλθατε !!!


Στην ιστοσελίδα μου θα βρείτε ασκήσεις για μαθήματα Πληροφορικής

Αν εμφανιστεί μήνυμα αποκλεισμού ενεργού περιεχομένου, επιτρέψτε την εκτέλεσή του και ξανατρέξτε την άσκηση.

Ο σύνδεσμός μου για την σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση είναι: https://minedu-secondary.webex.com/meet/stvolikas

Τελευταία τροποποίηση: 5/11/2022