Βιογραφικό

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Εφαρμογές Πληροφορικής

Λειτουργικά Συστήματα

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων

Αρχές Προγραμματισμού

Προγραμματισμός

Πληροφοριακά συστήματα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Ερωτηματολόγιο

Επικοινωνία