Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή
Drag up for fullscreen
M M