ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

   

φιλολογικά

   

διάλειμμα

   

ταυτότητα

   

επικοινωνία

   

σύνδεσμοι

   

stava

 

Βασίλης Συμεωνίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

συνεργασίες συναδέλφων

συνεργασία: Θεοδόσης Καβακόπουλος

έκθεση β΄ λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ

 

I. Κείμενο

H εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια αλλάζει προσανατολισμό. Το περιεχόμενο των σπουδών, από θεωρητικό κυρίως που ήταν ως σήμερα, γίνεται περισσότερο πρακτικό και εφαρμοσμένο, με τρόπο που να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος είναι ο κάθε νέος να μπορεί να βρει πιο εύκολα δουλειά, σε μια εποχή όπου η ανεργία των νέων και μάλιστα των πτυχιούχων έχει πάρει «εφιαλτικές» διαστάσεις.

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας προβάλλει έτσι ως αναγκαιότητα και όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν εμπλακεί σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με κοινό παρονομαστή την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας της γνώσης. Ο ακαδημαϊκός θεωρητικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης που επικρατούσε ως τάση στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα μέχρι σήμερα, παρ’ όλο που εξακολουθεί να είναι απαραίτητος, δεν μπορεί πλέον από μόνος του να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο νέος αυτός προσανατολισμός φαίνεται να έχει μακροπρόθεσμη προοπτική και να ισχύει έως το 2015-2020 και ακόμη παραπέρα.

Ότι η εκπαίδευση αρχίζει να προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας προκύπτει με σαφήνεια στην έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Η προοπτική της εκπαίδευσης στους κόλπους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η μελέτη αυτή διενεργήθηκε με εντολή της γερμανικής προεδρίας και σε αυτή καταγράφονται όλες οι τάσεις και οι προοπτικές της εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Η διά βίου εκπαίδευση και μάθηση, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα σχολεία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας είναι μερικοί από τους κύριους άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφονται οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη. Αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι στο σχεδιασμό των αλλαγών αυτών, πέρα από τα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες τους, εμπλέκονται και άλλοι φορείς που προέρχονται από την αγορά εργασίας· και είναι λογικό κάτι τέτοιο, αφού χρειάζεται η γνώση των αναγκών της αγοράς αυτής για να είναι και αποτελεσματικές οι όποιες μεταρρυθμίσεις. Έτσι στους σχεδιασμούς συμμετέχουν ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συνδικάτα, εκπρόσωποι των εργαζομένων, εργοδοτικές οργανώσεις, επαγγελματικά επιμελητήρια κ.ά.

Τέτοιες ενέργειες δείχνουν πράγματι ότι πρόθεση και φιλοδοξία είναι να προσαρμοστεί η εκπαίδευση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

(Από τον ημερήσιο τύπο, διασκευή)

 

II. Ερωτήσεις

Α. Να ενημερώσετε την τάξη σας για το περιεχόμενο του κειμένου με γραπτή περίληψή του περίπου 80-100 λέξεων.

Μονάδες 25

Β1. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που σας δόθηκε, να χαρακτηρίσετε κάθε πρόταση αν είναι σωστή ή λαθεμένη.

 

Σωστό         Λάθος

 

α. Ο θεωρητικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης ανταποκρίνεται θαυμάσια στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας

β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησε τα εκπαιδευτικά ζητήματα

γ. Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η επιμόρφωση του ανθρώπου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του

δ. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο

ε. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν λόγο στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Μονάδες 10

Β2. Να διατυπώσετε έναν τίτλο µε σχόλιο και έναν χωρίς σχόλιο για το κείμενο που σας δόθηκε.

Μονάδες 5

Β3. Προκειμένου ο συντάκτης να στηρίξει τις θέσεις του χρησιμοποιεί παραδείγματα. Να εντοπίσετε ένα σημείο όπου συμβαίνει αυτό.

Μονάδες 5

Β4. Η μελέτη αυτή… στην Ευρώπη: Να μετατρέψετε τις προτάσεις του παραπάνω αποσπάσματος στην άλλη φωνή από αυτή που βρίσκονται (ενεργητική ή παθητική). Τι πετυχαίνει ο συντάκτης με τη χρήση της παθητικής και τι με τη χρήση της ενεργητικής σύνταξης;

Μονάδες 5

Γ. Ο Ευ. Παπανούτσος επισημαίνει: Το επάγγελμα σχηματίζει τον άνθρωπο, τον φτιάχνει. Με αφορμή την άποψη αυτή έχετε αναλάβει να συντάξετε ένα άρθρο για τη σχολική σας εφημερίδα όπου θα επισημαίνετε τη θετική συμβολή του επαγγέλματος στον άνθρωπο, καθώς και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ο νέος σήμερα πρέπει να επιλέγει την επαγγελματική του αποκατάσταση (300-400 λέξεις).

Μονάδες 50

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2012.