εφημερίδα μαθητών

του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 

 

   
 

τα τεύχη σε μορφή .pdf

1111 Ιούνιος 2012

1010 Μάρτιος 2012

999 Δεκέμβριος 2011

888 Ιούνιος 2011

777 Μάιος 2011

666 Δεκέμβριος 2010

555  Νοέμβριος 2010

444 Μάιος 2010

333 Μάρτιος 2010

222 Φεβρουάριος 2010

111 Δεκέμβριος 2009

αν θέλετε να βοηθήσετε την προσπάθεια

 

θα χρειαστείτε 5 λεπτά 

 

για να κατεβάσετε το αρχείο

να το συμπληρώσετε

και να μας το στείλετε

philologika@gmail.com

 
   
     

με τη φροντίδα της συναδέρφου

Χριστίνας Παπαγγελή