Οι έλεγχοι προόδου για τους μαθητές θα δοθούν την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και ώρα 13.15- 14.00 . Σε περίπτωση που κάποιος γονέας αδυνατεί να προσέλθει για τον έλεγχο προόδου του παιδιού του μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευτικό της τάξης ώστε ο έλεγχος να δοθεί στον/στην μαθητή/τρια

Από admin_tabou