ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ CLOUD
 Αρχική σελίδα  Ηλεκτρονική τάξη

Όταν ο καθηγητής σας, μοιράστηκε μαζί σας τον διαδυκτιακό φάκελο που καταθέτετε τις εργασίες,
σας απεστάλει ένα email με ένα Link. Χρησιμοποιείστε αυτό το Link για να οδηγηθείτε στον φάκελο σας
και να σύρετε μέσα τις εργασίες σας. Εάν διαγράψατε αυτό το email τότε ζητήστε από τον καθηγητή σας
να σας ξαναστείλει το email με το Link του φακέλου σας,
ή
Κάντε κλικ παρακάτω
στο Cloud που φιλοξενεί
ο καθηγητής σας την ηλεκτρονική τάξη.

Μετά, αφού ανοίξει το παράθυρο του Cloud,
για να βρείτε τον κοινόχρηστο φάκελο που καταθέτετε τις εργασίες σας,
ανάλογα με ποιο Cloud χρησιμοποιείτε, κάντε τα εξής:

Εάν χρησιμοποιείτε Drop Box κάντε κλικ στο "Sharing"

Εάν χρησιμοποιείτε Google Drive κάντε κλικ στο "Σε κοινή χρήση με εμένα"

Εάν χρησιμοποιείτε Γραφίς κάντε κλικ στο "Διαμοιρασμένο με εσάς"

Εάν χρησιμοποιείτε One Drive κάντε κλικ στο "Σε κοινή χρήση"

Για οποιοδήποτε άλλο cloud, απλά δείτε τους φακέλους που μοιράζονται άλλοι με εσάςΕπάνω


 Αρχική σελίδα  Ηλεκτρονική τάξη