ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

http://www.hms.gr/

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

http://www.eef.gr/

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

http://www.eex.gr/

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

http://www.pev.gr/gr/index_gr.html

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

http://www.pekap.gr

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  Αφιερωμένο στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

http://www.snhell.gr/home.htm

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

http://www.demokritos.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ για την υποστήριξη των διδασκόντων
την Ελληνική Γλώσσα

http://www.komvos.edu.gr/

Η Ελληνική Ιστορία στο διαδίκτυο από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

http://www.hellenichistory.gr