ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιλέξτε Ενημέρωση για να έχετε μια σύντομη επισκόπηση  της φιλοσοφίας του δικτυακού τόπου Νέα περίοδος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών       Ζητήστε ενημέρωση από τα σχολεία σας

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Με κριτήριο τη τάξη)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Με κριτήριο την ημερομηνία δημοσίευσης)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 12/5/2011

     *Α Λυκείου Σενάριο: Μελέτη μονοτονίας και ακροτάτων (Περίοδος αύξησης και μείωσης του πληθυσμού μιας αγέλης ελαφιών). Λογισμικό Geogebra δημιουργία του Ζαχαρία Βουβάκη επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας τμήμα 2. Περίοδος Δεκέμβριος 2010-Ιούνιος 2011 Αρχεία doc-ggb-zip 72 KB

     *Α Λυκείου Σενάριο: Μελέτη των συναρτήσεων  ψ=αχ, ψ=αχ+β. Λογισμικό Geogebra δημιουργία του Ανδρέα Βρεττού επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας τμήμα 2. Περίοδος Δεκέμβριος 2010-Ιούνιος 2011 Αρχεία doc-ggb-ppt-zip 576 KB

     *Β Λυκείου Σενάριο: Μελέτη, κατασκευή κωνικών τομών (Παραβολή, έλλειψη, υπερβολή), ανακλαστική ιδιότητα. Λογισμικό Geogebra δημιουργία του Γιώργου Τριάντου επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας τμήμα 2. Περίοδος Δεκέμβριος 2010-Ιούνιος 2011 Αρχεία word-ggb-ppt-rar 1,9 MB

     *Γ Γυμνασίου (Ειδικό επαγγελματικό Γυμνάσιο) Σενάριο: Γεωμετρική προσέγγιση του Πυθαγορείου θεωρήματος. Λογισμικό Geogebra, Δημιουργία της Θεοφανίας Παππά επιμορφούμενης στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας τμήμα 2. Περίοδος Δεκέμβριος 2010-Ιούνιος 2011 Αρχεία doc-ppt-rar 1,52 MB

     *Γ Γυμνασίου (Ειδικό επαγγελματικό Γυμνάσιο) Σενάριο: Γεωμετρική προσέγγιση της ταυτότητας ( α + β ) 2 = α 2 + 2 ∙ α ∙ β + β 2 . Λογισμικό Geogebra, Δημιουργία της Θεοφανίας Παππά επιμορφούμενης στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας τμήμα 2. Περίοδος Δεκέμβριος 2010-Ιούνιος 2011 Αρχεία doc-ppt-rar 32 KB

    *Β Λυκείου Σενάριο: Μελέτη, κατασκευή κωνικών τομών (Παραβολή, έλλειψη, υπερβολή), ανακλαστική ιδιότητα. Λογισμικό Geogebra δημιουργία του Γιώργου Τριάντου επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας τμήμα 2. Περίοδος Δεκέμβριος 2010-Ιούνιος 2011 Αρχεία word-ggb-ppt-rar 1,9 MB

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 10/5/2011

     *Β Λυκείου Σενάριο: Λόγος εμβαδών ομοίων τριγώνων - πολυγώνων -- Μετασχηματισμός πολυγώνου σε ισοδύναμό του. Λογισμικό Geogebra δημιουργία της Ευανθίας Κοντογούρη επιμορφούμενης στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας τμήμα 2. Περίοδος Δεκέμβριος 2010-Ιούνιος 2011 Αρχεία word-ggb-ppt-rar 900 KB

     *Β Γυμνασίου Σενάριο: Οι συναρτήσεις ψ=αχ, ψ=αχ+β, ψ=α/χ. Λογισμικό Geogebra δημιουργία της Αναστασίας Τσακιράκη επιμορφούμενης στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας τμήμα 2. Περίοδος Δεκέμβριος 2010-Ιούνιος 2011 Αρχεία word-ggb-ppt-rar 908 KB

     *Α Λυκείου (ΕΠΑΛ) Σενάριο: Ιδιότητες παραλληλογράμμων. Λογισμικό Geogebra δημιουργία της Μιχελάκου Χρυσούλη επιμορφούμενης στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας τμήμα 2. Περίοδος Δεκέμβριος 2010-Ιούνιος 2011 Αρχεία word-ggb-rar 152 KB

     *Γ Γυμνασίου Σενάριο: Συναρτήσεις ψ=αχ^2 και ψ=αχ^2+βχ+γ Λογισμικό Geogebra, Δημιουργία του Σακελλαρίου Νίκου επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας τμήμα 2. Περίοδος Δεκέμβριος 2010-Ιούνιος 2011 Αρχεία word-ppt-ggb-zip 2,22 MB

    *Α Γυμνασίου Σενάριο: Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος Λογισμικό Cabri, Δημιουργία του Λατίφη Γίωργου επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας τμήμα 2. Περίοδος Δεκέμβριος 2010-Ιούνιος 2011 Αρχεία word-fig-zip 30 MB

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 24/6/2010

    *Β Γυμνασίου Σενάριο: Ανάλογα ποσά και η ευθεία y=αχ Λογισμικό Function Probe, Δημιουργία του Καλησπέρη Νίκου επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Περιστερίου(2ο Εσπερινό ΤΕΕ-ΕΠΑΛ) Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word-prb-rar 70 KB

   *Γ Γυμνασίου Σενάριο: Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης και η γραφική επίλυση γραμμικού συστήματος 2Χ2 Λογισμικό Geogebra, Δημιουργία του Μιχαήλ Χρήστου Επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας Τμήμα 2 Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word-ggb-rar 214 KB

    *Γ Γυμνασίου Μάθημα: Μελέτη της yx2x Λογισμικό Sketchpad-Geogebra, Δημιουργία του Κώστα Λαμπρινήδη Επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Κολλεγίου Αθηνών.  Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word 30 KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 18/6/2010

   *Α Γυμνασίου Σενάριο:   Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από τρίτη ευθεία-’θροισμα γωνίών και ύψη τριγώνου. Λογισμικό Geogebra, Δημιουργία της Αγγελικής Χόρτη  επιμορφούμενης στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας τμήμα 2. Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word-ggb-zip 60 KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 13/6/2010

   *Α Γυμνασίου Σενάριο: Τρίγωνα και ιδιότητες τριγώνου Λογισμικό Geogebra, Δημιουργία του Σκέντου Μηνά επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Περιστερίου(2ο Εσπερινό ΤΕΕ-ΕΠΑΛ) Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word-ggb-zip 92 KB

   *Α Γυμνασίου Σενάριο: Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών τεμνομένων από άλλη και εφαρμογή στο άθροισμα γωνιών τριγώνου Λογισμικό Geogebra, Δημιουργία του Γρηγόρη Ρέππα επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Περιστερίου(2ο Εσπερινό ΤΕΕ-ΕΠΑΛ) Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word-ggb-zip 328 KB

   *Γ Γυμνασίου Σενάριο: Γραφική λύση συστήματος για την επίλυση ενός προβλήματος Λογισμικό Geogebra, Δημιουργία του Μπαταγιάννη Στέφανου επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Περιστερίου(2ο Εσπερινό ΤΕΕ-ΕΠΑΛ) Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word-ggb-zip 50 KB

   *Α Λυκείου Σενάριο Εξίσωση αχ+βψ=γ, Μελέτης της ψ=αχ+β, συντελεστής διεύθυνσης ευθείας, συνθήκες παραλληλίας και καθετότητας, Γραφική επίλυση συστημάτων. Λογισμικό Geogebra, δημιουργία της Χρηστίδου Ελισάβετ επιμορφούμενης στο ΚΣΕ Περιστερίου 2ο Εσπερινό Επαλ Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word-ggb-rar 432 KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 8/6/2010

   *Α Λυκείου Σενάριο Μαθαίνοντας για τα παραλληλόγραμμα. Λογισμικό Χελωνόκοσμος, δημιουργία του Δημήτρη Διαμαντίδη επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Περιστερίου (2ο Εσπερινό ΤΕΕ-ΕΠΑΛ) Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word-mwd-rar 2,13 ΜB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1/6/2010

   *Α Γυμνασίου Σενάριο: Συμμετρία ως προς κέντρο, Λογισμικό Geogebra, Δημιουργία του Φραντζικινάκη Βασίλη επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Περιστερίου(2ο Εσπερινό ΤΕΕ-ΕΠΑΛ) Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word-ggb-zip 500 KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 27/5/2010

   *Α Λυκείου Σενάριο Γραφική επίλυση συστημάτων. Λογισμικό Geogebra, δημιουργία του Μιχάλη Σταθακόπουλου επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Μαθηματικής Εταιρίας Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word-ggb-rar 28 KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 23/5/2010

   *Β Λυκείου Σενάριο Μελέτη της έλλειψης Λογισμικό Geogebra δημιουργία της Σκλάβου Ελένης επιμορφούμενης στο ΚΣΕ Κολλεγίου Αθηνών Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word-ggb-zip 35 KB )

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 21/5/2010

   *Α Γυμνασίου Σενάριο: Συμμετρία ως προς κέντρο και ως προς άξονα-’ξονες συμμετρίας, Λογισμικό Geogebra, Δημιουργία του Τσακτάνη Πέτρου επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Περιστερίου(2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ) Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word-ggb-zip 1,9 ΜB

   *Α Γυμνασίου Σενάριο: Θέσεις ευθείας και κύκλου, Λογισμικό Geogebra, Δημιουργία της Κούκιου Αλέκας επιμορφούμενης στο ΚΣΕ Κολλεγίου Αθηνών Περίοδος Φεβρουάρ-Ιούνιος 2010 Αρχεία word-ggb-zip 20 KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4/2010

    *Γυμνάσιο και Α Λυκείου Επεκτάσεις του σεναρίου Σκιτσάροντας με παραλληλόγραμμα Λογισμικό Χελωνόκοσμος Αρχεία zip-mwd-doc 500KB (Δημοσίευση Απρίλιος 2010)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4/2010

    *Γ Λυκείου Θεώρημα Rolle, Λογισμικό Geogebra, Δημιουργία του Σπύρου Καρδαμήτση Αρχεία zip-ggb-doc-150KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 7/2/2010

   *Γ Λυκείου και... Επέκταση του σεναρίου των τραίνων (αυτοκίνητα) με προσέγγιση της καμπυλόγραμμης κίνησης. Λογισμικό Modellus. Δημιουργία του Παναγιώτη Καραγιώργου Ιούνιος 2008 ΚΣΕ Ψυχικού (Ιούνιος 2008). 1ο Αρχείο ModellusGr 11KB 2ο αρχείο Μαθηματικής ανάλυσης Microsoft Office Document Imaging 8KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 7/2/2010

    *Α-Β Λυκείου Επέκταση του σεναρίου των τραίνων με προσέγγιση της κίνησης υπό γωνία 60 μοιρών. Λογισμικό Modellus. Δημιουργία του Παναγιώτη Καραγιώργου Ιούνιος 2008 ΚΣΕ Ψυχικού (Ιούνιος 2008). Αρχείο ModellusGr 11KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 7/11/2008

     *Α Λυκείου Γεωμετρική προσέγγιση εξισώσεων και ανισώσεων πρώτου βαθμού με απόλυτες τιμές. Λογισμικό Geogebra Δημιουργία του Γιώργου Καρτελιά. Αρχεία word-Geogebra-rar 491KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1/11/2008

     *Β Λυκείου Τριγωνομετρικές συναρτήσεις. (Μέση θερμοκρασία μηνός Αθηνών) Λογισμικό Function Probe. Δημιουργία του Μάριου Σπάθη. Αρχεία word-functionprobe-rar496KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 28/10/2008

     *Β Λυκείου Εμβαδόν τετραπλεύρου (Πρότυπο σενάριο-Πιστοποίηση). Από ομάδα Μαθηματικών. Αρχεία word-Sketchpad-zip157KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 8/2008

     *Α Γυμνασίου Η μεσοκάθετος και η χαρακτηριστική της ιδιότητα. (Η υδροδότηση των χωριών) Λογισμικό Cabri. Δημιουργία του Σπύρου Καρδαμήτση. Αρχεία word-Cabri-zip176KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 7/2008

     *Β Λυκείου Κατασκευές των κωνικών τομών. Λογισμικό Sketchpad. Δημιουργία του Ευθυμίου Σουκαρά Αρχεία word-Sketchpad-zip343KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 6/2008

     *Γ Λυκείου Παράγωγος συνάρτησης για την αρχή της χρονιάς (και για τη Β Λυκείου). Λογισμικό Geogebra. Δημιουργία του Θοδωρή Πάσχου. Αρχεία word-Geogebra-zip171KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1/5/2008

     *ΓΛυκείου Μαθηματικά στους υπολογιστές Mελέτη της παραγώγου με το λογισμικό Geogebra (Έκδοση για το τέλος της χρονιάς) Αρχεία word-acrobatreader-geogebra-zip350KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15/4/2008

     *Γ Λυκείου Συνδυαστικά Επαναληπτικά θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας. Αρχείο word-zip234KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3/3/2008

    *A Λυκείου Β Λυκείου Α Γυμνασίου Β Γυμνασίου Μαθηματικά στους υπολογιστές Συνθήκες σχηματισμού τριγώνου, Είδη τριγώνων, τετράγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο,  Με το λογισμικό "Χελωνόκοσμος" Αρχεία word-zip84KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 24/2/2008

     *A Λυκείου Μαθηματικά στους υπολογιστές Mελέτη της φ(χ)=αχ2+βχ+γ με το λογισμικό Function Probe & 2.5-4.4 σχολικού βιβλίου Αρχείο word-zip74KB

     *Γ Λυκείου 3ωρο κριτήριο 4ο

 Εξάσκησης Μαθηματικά Κατεύθ. (Μιγαδικοί, Συναρτήσεις, Όρια, Συνέχεια, Παράγωγοι) Αρχείο word-zip46KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3/2/2008

     *Γ Λυκείου 3ωρο κριτήριο 3ο

 Εξάσκησης Μαθηματικά Κατεύθ. (Μιγαδικοί, Συναρτήσεις, Όρια, Συνέχεια, Παράγωγοι) Αρχείο word-zip40KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3/2/2008

     *Γ Λυκείου  Επαναληπτικά θέματα και λύσεις Μαθηματικά Κατεύθ. Αρχείο word-zip234KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3/2/2008

     *Γ Λυκείου  Θέματα εξετάσεων και λύσεις 1983-2004 Μαθηματικά Κατεύθ. Αρχείο word-zip891KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 10/5/2006

     *Γ Λυκείου Μεθοδολογία για ασκήσεις με ρίζες, ανισοτικές σχέσεις και αρχική Μαθημ Κατ. Αρχείο pdf-zip128KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 6/5/2006

      *Α Λυκείου Γραμμικά Συστήματα, Επαναληπτικές ασκήσεις στο 3ο ΚΕΦ. ’λγεβρας. Αρχείο pdf-zip32KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 6/5/2006

      *Α Λυκείου Γραμμικά Συστήματα, ασκήσεις αντικειμενικού τύπου στο 3ο ΚΕΦ. ’λγεβρας. Αρχείο pdf-zip32KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 24/1/2006

      *Γ Λυκείου Οδηγίες στο

ρυθμό μεταβολής Μαθηματικά Κατεύθ. Αρχείο pdf-zip243KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 18/1/2006

      *Γ Λυκείου 3ωρο κριτήριο

αξιολόγησης Μαθηματικά Κατεύθ. (Μιγαδικοί, Συναρτήσεις, Όρια, Συνέχεια) Αρχείο pdf-zip150KB

      *Β Λυκείου 2ο Ωριαίο κριτήριο

αξιολόγησης Μαθηματικά Κατεύθ. (Διανυσματική Γεωμετρία) Αρχείο pdf-zip113KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 12/1/2006

      *Β Λυκείου 1ο Ωριαίο κριτήριο

αξιολόγησης Μαθηματικά Κατεύθ. (Διανυσματική Γεωμετρία) Αρχείο pdf-zip118KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11/1/2006

      *Γ Λυκείου 3ο Ωριαίο κριτήριο

αξιολόγησης Μαθηματικά Γενικής παιδείας Ανάλυση. Αρχείο pdf-zip115KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 10/1/2006

      *Γ Λυκείου 1ο Ωριαίο κριτήριο

αξιολόγησης Μαθηματικά Γενικής παιδείας Ανάλυση. Αρχείο pdf-zip112KB

      *Γ Λυκείου 2ο Ωριαίο κριτήριο

αξιολόγησης Μαθηματικά Γενικής παιδείας Ανάλυση. Αρχείο pdf-zip120KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4/12/2005

      *Α Λυκείου Επαναληπτικές 

ασκήσεις στο 1ο ΚΕΦ. ’λγεβρας. Αρχείο pdf-zip308KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 5/11/2005

      *Α Λυκείου 1ο Ωριαίο,

κριτήριο αξιολόγησης στην ’λγεβρα μέχρι και &1.3. Αρχείο pdf-zip128KB

      *Α Λυκείου 2ο Ωριαίο,

κριτήριο αξιολόγησης στην ’λγεβρα μέχρι και &1.3. Αρχείο pdf-zip128KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2/11/2005     

      *Γ Λυκείου Κατεύθυνση(ΚΕΕ),

ανάπτυξης, Ανάλυση, Συναρτήσεις. Αρχείο pdf-zip190KB

      *Γ Λυκείου Κατεύθυνση(ΚΕΕ),

αντικειμενικού τύπου1 Ανάλυση, Συναρτήσεις. Αρχείο pdf-zip190KB

      *Γ Λυκείου Κατεύθυνση(ΚΕΕ),

αντικειμενικού τύπου2 Ανάλυση, Συναρτήσεις. Αρχείο pdf-zip227KB

      *Γ Λυκείου Κατεύθυνση(ΚΕΕ),

αντικειμενικού τύπου1 Ανάλυση, Όρια, Συνέχεια. Αρχείο pdf-zip202KB

      *Γ Λυκείου Κατεύθυνση(ΚΕΕ),

αντικειμενικού τύπου2 Ανάλυση, Όρια, Συνέχεια. Αρχείο pdf-zip187KB

      *Γ Λυκείου Κατεύθυνση(ΚΕΕ),

ανάπτυξης, Ανάλυση, Όρια, Συνέχεια. Αρχείο pdf-zip246KB

      *Α Λυκείου. Οδηγίες για

μαθητές (Πως μαθαίνω Μαθηματικά) και γονείς (Πως βοηθάτε τα παιδιά σας). Αρχείο pdf-zip195KB

      *Α Λυκείου. Πως λύνω

εξισώσεις, ανισώσεις, προβλήματα. Αρχείο pdf-zip225KB

      *Α Λυκείου. Παρατηρήσεις

και ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων. Αρχείο pdf-zip327KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 26/10/2005

      *Α Λυκείου 1ο Ωριαίο,

κριτήριο αξιολόγησης στη Γεωμετρία μέχρι &3.7. Αρχείο pdf-zip125KB

      *Α Λυκείου 2ο Ωριαίο,

κριτήριο αξιολόγησης στη Γεωμετρία μέχρι &3.7. Αρχείο pdf-zip130KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 16/10/2005

      *Γ Λυκείου Γενικής(ΚΕΕ)

παιδείας, αντικειμενικού τύπου, Ανάλυση. Αρχείο pdf-zip364KB

      *Γ Λυκείου Γενικής(ΚΕΕ).

παιδείας, ανάπτυξης, Ανάλυση, Αρχείο pdf-zip191KB

      *Γ Λυκείου Κατεύθυνση(ΚΕΕ),

ανάπτυξης, Μιγαδικοί. Αρχείο pdf-zip136KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 14/10/2005

      *Γ Λυκείου Όρια,

απροσδιόριστων μορφών. Αρχείο pdf-zip227KB

      *Γ Λυκείου Διαφορικό.

Αρχείο pdf-zip304KB

      *Γ Λυκείου Μελέτη,

συνάρτησης. Αρχείο pdf-zip237KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 12/10/2005

      *Γ Λυκείου Ερωτήσεις,

αντικειμενικού τύπου στους Μιγαδικούς. (Επιλεγμένες από ΚΕΕ). Αρχείο pdf-zip227KB

      *Γ Λυκείου Θεωρία,

μεθοδολογία, παρατηρήσεις, παραδείγματα και ασκήσεις στις ασύμπτωτες. Αρχείο pdf-zip162KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11/10/2005

      *Γ Λυκείου Ωριαίο,

κριτήριο αξιολόγησης στους μιγαδικούς. Αρχείο pdf-zip162KB

      *Γ Λυκείου Θέματα,

εξετάσεων 2000-2005 στους μιγαδικούς. Αρχείο pdf-zip80KB

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 8/10/2005

      *Γ Λυκείου 2Γενικές,

επαναληπτικές ασκήσεις και λύσεις στις παραγώγους. Αρχείο pdf-zip986KB

      *Γ Λυκείου 1Γενικές,

επαναληπτικές ασκήσεις και λύσεις στις παραγώγους. Αρχείο pdf-zip986KB

      *Γ Λυκείου Λύσεις ασκήσεων

 στα Θεωρήματα Rolle, Μέσης τιμής, Fermat. Αρχείο pdf-zip942KB

      *Γ Λυκείου Ασκήσεις στη

 παράγουσα. Αρχείο pdf-zip270KB

      *Γ Λυκείου: Μεθοδολογία,

παρατηρήσεις κατηγορίες ασκ., ασκήσεις και σε μερικές υποδείξεις λύσεων στα Μονοτονία, ακρότατα,

σύνολο τιμών, κοιλότητα, σημεία καμπής. Αρχείο pdf-zip1MB

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 5/2/2005

      * Γ Γυμνασίου Μάθημα στους υπολογιστές Κεφ 4. Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων.(Λογισμικό Graphmatica) Αρχείο pdf-zip167KB.

      * Γ Γυμνασίου Επανάληψη στις εξισώσεις Κεφ 1-2-3 Αρχείο pdf-zip 116KB

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 28/1/2005

      * Γ Γυμνασίου 3ο Κριτήριο

      αξιολόγησης Κεφ. 1-2-3 (Πραγ.   αρ., Αλγεβ.  παρ., Εξισώσεις).Αρχείο

pdf-zip187KB.

      *Γ Γυμνασίου 4ο Κριτήριο

      αξιολόγησης Κεφ. 1-2-3 (Πραγ.

      αρ., Αλγεβ. παρ., Εξισώσεις).

      Αρχείο pdf-zip193KB.

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1/12/2004

*Γ Γυμνασίου Φύλλο εργασίας 5 Κεφ. 2 (Αλγεβρικές παραστάσεις). Αρχείο pdf-zip 106 KB

*Γ Γυμνασίου Φύλλο εργασίας 4 Κεφ. 2 (Πράξεις πολυωνύμων-παραγοντοποίηση). Αρχείο pdf-zip 111 KB

*Γ Γυμνασίου Φύλλο εργασίας 3 Κεφ. 1 (Πραγματικοί αριθμοί). Αρχείο pdf-zip 120 KB

*Γ Γυμνασίου Φύλλο εργασίας 2 Κεφ. 1 (Πραγματικοί αριθμοί, Ρίζες). Αρχείο pdf-zip 129 KB

*Γ Γυμνασίου Φύλλο εργασίας 1 Κεφ. 1 (Πραγματικοί αριθμοί, Δυνάμεις). Αρχείο pdf-zip 111 KB

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 7/6/2004

*Β Γυμνασίου Μάθημα στους υπολογιστές και στο πίνακα Φύλλο εργασίας 1. Κεφ.1 Ρητοί αριθμοί (Δεκαδικοί και περιοδικοί δεκαδικοί) Χρήση της αριθμομηχανής του υπολογιστή. ’ρρητοι αριθμοί  (Αρχείο pdf-zip 122KB)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 25/5/2004

*Α Γυμνασίου Επαναληπτικό μάθημα στη τάξη και στους υπολογιστές στα ΚΕΦ. 5-6-7 στις γεωμετρικές κατασκευές (Αρχείο  pdf-98KB)

*Α Γυμνασίου Συνδυασμός μαθήματος 1)στη τάξη (Εύρεση μέσων με κανόνα και διαβήτη), 2) στους υπολογιστές με το Sketchpad (διάμεσοι -βαρύκεντρο- μετακινήσεις), 3)με σύνδεση στο διαδίκτυο στη διεύθυνση     http://www.spin.gr/static/sections/applets/math.html,

*Α Γυμνασίου Συνδυασμός μαθήματος στη τάξη (Κατασκευή μεσοκαθέτου με κανόνα και διαβήτη) και στους υπολογιστές με  το Sketchpad (κατασκευή υψών τριγώνου και μεσοκαθέτων) καθώς και με σύνδεση στο διαδίκτυο (κατασκευή υψών   τριγώνου και μεσοκαθέτων) στη διεύθυνση http://www.spin.gr/static/sections/applets/math.html, (Αρχείο pdf-zip131KB)

*Α Γυμνασίου Κατασκευή καθέτου με γνώμονα Κεφάλαιο 5 (Αρχείο pdf-zip117KB)

*Β Γυμνασίου ΚΕΦ 1-2-3-4-8 Φύλλο εργασίας Επαναληπτικές, συνδυαστικές ασκήσεις. Αρχείο pdf-zip 171KB

*Β Γυμνασίου Κεφ.8-Κριτήριο αξιολόγησης1  Κύκλος, πολύγωνα. Αρχείο pdf-zip 108KB.

*Β Γυμνασίου Κεφ.8-Κριτήριο αξιολόγησης2 Κύκλος, πολύγωνα. Αρχείο pdf-zip 107KB.

*Β Γυμνασίου Φύλλο εργασίας Επαναληπτικές ασκήσεις στο Κεφ.8-Κύκλος, κανονικά πολύγωνα, περίμετρος, εμβαδά.  Αρχείο pdf-zip 160KB.

*Β Γυμνασίου Φύλλο εργασίας Επαναληπτικές ασκήσεις στο Κεφ.4-Τριγωνομετρία. Αρχείο pdf-zip 123KB.

*Β Γυμνασίου Φύλλο εργασίας Επαναληπτικές ασκήσεις στο Κεφ.3- Πραγματικοί αριθμοί, Πυθαγόρειο θεώρημα τετραγωνικές ρίζες, συντεταγμένες στο επίπεδο. Αρχείο pdf-zip 135KB.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 22/12/2003

*3ο Κριτήριο αξιολόγησης Β Γυμνασίου: Εξισώσεις, ανισώσεις, προβλήματα ΚΕΦ2

*4ο Κριτήριο αξιολόγησης Β Γυμνασίου: Εξισώσεις, ανισώσεις, προβλήματα ΚΕΦ2 Δημοσίευση 15/12/2003

*1ο Κριτήριο αξιολόγησης Α Γυμνασίου: Μετρήσεις μεγεθών ΚΕΦ2

*2ο Κριτήριο αξιολόγησης Α Γυμνασίου: Μετρήσεις μεγεθών ΚΕΦ2 Δημοσίευση 6/12/2003Δ

*Οδηγίες για  μαθητές και γονείς: 1)Πώς μαθαίνω Μαθηματικά 2)Τι δεν πρέπει να κάνουν οι γονείς 3)Πως μπορείτε να     βοηθάτε τα παιδιά σας

*Πίνακας οδηγιών για τάξη

*5ο Κριτήριο αξιολόγησης Α Γυμνασίου: Φυσικοί αριθμοί ΚΕΦ1

*6ο Κριτήριο αξιολόγησης Α Γυμνασίου: Φυσικοί αριθμοί ΚΕΦ1

*1ο Κριτήριο αξιολόγησης Β Γυμνασίου: Ρητοί αριθμοί ΚΕΦ1

*2ο Κριτήριο αξιολόγησης Β Γυμνασίου: Ρητοί αριθμοί ΚΕΦ1

*1ο Κριτήριο αξιολόγησης Γ Γυμνασίου: Πραγματικοί αριθμοί Αλγεβρικές παραστάσεις ΚΕΦ1-2

*2ο Κριτήριο αξιολόγησης Γ Γυμνασίου: Πραγματικοί αριθμοί Αλγεβρικές παραστάσεις ΚΕΦ1-2

*Πως λύνουμε εξισώσεις, ανισώσεις, προβλήματα (Β Γυμνασίου)

*Φύλλο εργασίας με ασκήσεις στο λογισμό με παρενθέσεις και δυνάμεις (Β Γυμνασίου) (Τα παραπάνω αρχεία δημοσιεύτηκαν στις 6/12/2003)

*ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

   Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Εφαρμογή

   ανίχνευσης αιτιών.)

   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ (Τα μέχρι    τώρα συγκεντρωμένα

   στοιχεία της Α Γυμνασίου)

   Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

*ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 2o ΣΥΝΕΔΡΙΟ

   ΣΤΗ ΣΥΡΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Κατά τάξη ή περιεχόμενο)

* ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

* ΓΥΜΝΑΣΙΟ

* Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

* Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

* Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

* ΛΥΚΕΙΟ

* Α ΛΥΚΕΙΟΥ

* Β ΛΥΚΕΙΟΥ

* Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

* ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

* ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

* ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ

Ε.Α.Ι.Τ.Υ. - επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας & της επικοινωνίας  

Τράπεζα Θεμάτων Μαθηματικής Εταιρίας 

Έτοιμες εφαρμογές για Μαθηματ. στους υπολογιστές

Βοήθεια για την αναβάθμιση της διδασκαλίας

Προμηθευτείτε μαθήματα για την εκμάθηση του εκπαιδευτικού λογισμικού sketchpad για μαθηματικούς.  (Από τον  Παναγιώτη Ζάφειρα)

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Κέντρο Εξ Αποστάσεως επιμόρφωσης

Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Επιστροφή στην αρχή)