Σταυρόλεξο

Ολοκληρώστε το σταυρολεξό σας επιλέγοντας το "Ελεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.

   1      2       3    
4                
5                
              
    6            
  7      8          
              
              
  9              
            10    
              
      11     12       
 13         14        
              
      15          
              
              
              

Οριζόντια:

1. Σήμα κατατεθέν της Αθήνας.
5. Γνωστή γα το φάρο της.
8. Έχει και η Κόρινθος τη δική της.
9. Βρίσκονταν στη πύλη του λιμανιού της Ρόδου.
13. Πασίγνωστο μουσείο στο Παρίσι.
14. Είναι και το Σινικό.
15. Τόσα ήταν τα αχαία θαύματα του κόσμου.

Κάθετα:

2. Το μόνο από τα θαύματα που σώζεται.
3. Τεράστιο του Ασουάν στην Αίγυπτο.
4. Γγωστό ινδικό μαυσωλείο.
6. Αμέτρητα έχει η Βενετία.
7. Της Κνωσσού φημισμένο.
10. Η Βαβυλώνα τους είχε κρεμαστούς.
11. Η πιό μεγάλη διώρυγα κοντά μας.
12. ''Αγια'' οδός της Αθήνας.
13. Της Θεσσαλονίκης μόνο τέτοιος δεν είναι.