Ιατρικό σταυρόλεξο.

Σταυρόλεξο

Ολοκληρώστε το σταυρολεξό σας επιλέγοντας το "Ελεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.

    1     2               
  3                 4         
              5      6         
       7                   
           8              
    9                     10    
                11         
12    13                          
                    
                    
  14                        
                   
  15      16                      
                    
     17       18                
                     
        19                 
                     
        20                 
                     
        21    22              
                   
      23                

Οριζόντια:

3. Απαραβίαστο το ιατρικό...
5. Αυτές δεν είναι συγγενείς.
7. Λωρίδα υφάσματος.
8. Έχει και το αίμα αλλά 'δεν μπαίζουν μπάλα'.
9. Νοσοκομείο για ανηλίκους.
11. Το συκώτι αλλιώς.
12. ''Καταργεί'' την εγχείρηση.
14. Το αυτί του...γιατρού.
15. Πασίγνωστο νοσοκομείο.
17. Κομμένο στα νοσοκομεία.
19. Ταλαιπωρεί αναπνευστικά πολλούς.
20. Κι αυτά αιμοσφαίρια είναι.
21. Τους πολεμούν με εμβόλια.
23. Ασφαλιστικός οργανισμός.

Κάθετα:

1. Την εκκρίνει το συκώτι.
2. Ένα τέτοιο δένδρο υπάρχει στους πνεύμονες.
4. Δωμάτιο νοσοκομείου.
6. Λίγοι δε τη φοβούνται.
10. Γνωστός από τον Ιπποκράτη.
13. Τότε μόνο η βελόνα είναι ασφαλής.
16. Θεός της υγείας και της ιατρικής.
18. Χειρουργικό εργαλείο
22. Ασφαλίζει αγρότες.