Το Εσπερινό Γυμνάσιο Λ.Τ. Κω, ιδρύθηκε στις 9/6/1992, ως Εσπερινό Γυμνάσιο Κω, ενώ σταδιακά προστέθηκαν οι Λυκειακές τάξεις (Λ.Τ.). Απευθύνεται σε μαθητές άνω των 14 ετών οι οποίοι είχαν σε κάποια φάση διακόψει το ημερήσιο σχολείο, εργάζονται για βιοποριστικούς λόγους και επιθυμούν παράλληλα με την πρωινή τους εργασία να ολοκληρώσουν το Γυμνάσιο ή το Λύκειο.