Τανγκραμ (Tangram)

Η  εφαρμογή τανγκραμ  που παρουσιάζουμε παρακάτω μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων .
Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής.
[Προηγούμενη ][Πάνω]

Κεντρική σελίδα