εικόνα τίτλου

Πυθαγόρειο Θεώρημα-Απόδειξη  Bhaskara.

Πάρτε τα κομμάτια στα οποία έχουμε χωρίσει το τετράγωνο της υποτείνουσας και προσπαθήστε να φτιάξετε την απόδειξη Bhaskara. Από τις κορυφές των σχημάτων μπορείτε να τα περιστρέψετε. Μπορείτε να μεταφέρετε και τα τετράγωνα των καθέτων πλευρών.

Back to Top