εικόνα τίτλου

Βάλτε  τις  κάρτες  στη σωστή θέση

Στη πάνω μεριά  του παρακάτω πάνελ υπάρχουν διάφορες κάρτες ,πρέπει να τις βάλετε στη σωστή θέση. Για οδηγίες πατήστε το πλήκτρο "Βοήθεια "
Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη java .Βλέπε αρχική σελίδα
Back to Top