Ο  Μαγικός  πίνακας

Ο παραπάνω πίνακας  ισχυρίζεται ότι μπορεί να βρει την ηλικία σας .Για να τον δοκιμάσετε βρείτε σε ποιες γραμμές είναι γραμμένη η ηλικία σας και τσεκάρετε το μικρό τετραγωνάκι που βρίσκετε μπροστά σε κάθε γραμμή. Πατήστε το "Ο.Κ"

Επιστροφή