εικόνα τίτλου

                      Πυθαγόρειο Θεώρημα-Απόδειξη Ευκλείδη

Στο διπλανό  applet θα παρουσιάσουμε μια απόδειξη  στο Πυθαγόρειο θεώρημα ,που είναι παραλλαγή της απόδειξης του Ευκλείδη .Πατήστε το πλήκτρο "Εκκίνηση".

                        

 

 

Back to Top