Πυθαγόρειο Θεώρημα -Απόδειξη  Λεγάτου
 

Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Γεράσιμος Λεγάτος έδωσε την 371η  απόδειξη στο Πυθαγόρειο θεώρημα, την οποία περιγράφουμε στο διπλανό applet.Χώρισε τα τετράγωνα των καθέτων πλευρών όπως φαίνεται στο σχήμα και τα τοποθέτησε κατάλληλα καλύπτοντας το τετράγωνο της υποτείνουσας .Πατήστε το πλήκτρο "Εκκίνηση".
(Βλέπε Ευκλείδης Α τεύχος 56)

 
 

Επιστροφή  

 

[Προηγούμενη ][Κεντρική σελίδα][Επόμενη]