εικόνα τίτλου

Στομάχιον  του Αρχιμήδη

Το παρακάτω τετράγωνο  αποτελείται από 14  σχήματα .Το ερώτημα που έθεσε ο Αρχιμήδης ήταν με πόσους τρόπους μπορούμε να συνδυάσουμε τα σχήματα αυτά, ώστε να σχηματίσουμε πάλι ένα τετράγωνο ; Λέγετε ότι το πρόβλημα είναι τόσο δύσκολο, ώστε αυτός που θα προσπαθήσει να το λύσει θα στενοχωρηθεί και θα οργιστεί πάρα πολύ και από εκεί ίσως προήλθε η ονομασία του .Όπως μπορείτε να δείτε στις παραπομπές που παραθέτω το πρόβλημα έχει 536 διαφορετικές λύσεις ,προσπαθήστε και σεις να βρείτε  μια.
 

Όνομα : E-mail:

 

 

Back to Top