Θέων ο Σμυρναίος ή Θέων ο Πλατωνικός, φιλόσοφος .Μαθηματικός και φιλόσοφος.

Γεννήθηκε στη Σμύρνη, όπου και πέθανε. Άκμασε κατά το τέλος του 1 αι, και τις αρχές του 2 αι. μ.Χ.  Οι σύγχρονοί του συγγραφείς δεν τον αναφέρουν, αλλά οι μεταγενέστεροι τον ονομάζουν «Θέων ο Πλατωνικός φιλόσοφος», επειδή ήταν οπαδός της πλατωνικής φιλοσοφίας και ασχολήθηκε ειδικά με τη σπουδή των πλατωνικών διαλόγων .

 Ο Θ. απέδιδε ως οπαδός της πλατωνικής φιλοσοφίας μυστηριακή σημασία κάθαρσης στα μαθηματικά -ως νεοπυθαγόρειος ξεχωρίζει πέντε στάδια βαθμίδες -μυστηριακού καθαγιασμού, για την εξέλιξη των φιλοσόφων: α) καθαρμός: είναι το προκαταρκτικό στάδιο που αποβλέπει στο να κάνει προσεκτικούς αυτούς που λόγω «ακάθαρτων χειρών ή ακατάληπτης γλώσσας» δεν ήταν εκλόγιμοι, β) κυρίως γνώση, γ) εποπτεία -ανώτατος βαθμός μύησης, δ) το στάδιο κατά το οποίο ο μυηθείς γίνεται «δαδούχος»  -ιεροφάντης και έχει τη δύναμη της μεταλαμπάδευσης, μύησης άλλων και ε ) ομοίωση προς το Θεό όσο είναι δυνατό.

 Από τα έργα του Θ. μνημονεύονται από τους μεταγενεστέρους τα εξής: 1 ) Σχόλια στην  Πολιτεία του Πλάτωνα, 2) Πραγματεία, όπου διαχωρίζει σε τετραλογίες τα έργα του Πλάτωνα και 3) «Τα κατά μαθηματικόν χρήσιμα εις την Πλάτωνος ανάγνωσιν» -είναι ο τίτλος του κυρίως μαθηματικού έργου του, το οποίο και διασώθηκε, όχι, όμως, εντελώς με την αρχική του μορφή. Τα δυο πρώτα έργα του δε διασώθηκαν. Όπως λέει ο ίδιος ο Θ. το σύγγραμμα   του αυτό το έγραψε για να κάνει κατανοητές τις μαθηματικές προτάσεις που περιέχονται στους διαλόγους του Πλάτωνα. Το έργο του αυτό αποτελεί ένα είδος εισαγωγής στα μαθηματικά ως βοήθημα  για όσους ασχολούνται με την πλατωνική φιλοσοφία , αποτελεί σημαντική πηγή ιστορικών στοιχείων για τα μαθηματικά και διαιρείται σε τρία μέρη: α) Θεωρία των αριθμών -Γεωμετρική , Άλγεβρα , β) Θεωρία της μουσικής και γ) Αστρονομία.  'Όπως τονίζει ο ίδιος ο Θ. στο έργο του αυτό, έχει καταχωρήσει και αναπτύξει «επί το γνωριμότερον»  γνώσεις των Πυθαγορικών.