Ο Απολλώνιος γεννήθηκε στην Πέργη της Παμφυλίας κοντά στην σημερινή Αττάλεια της Μικράς Ασίας και σπούδασε στην Αλεξάνδρεια με καθηγητές τους διαδόχους του Ευκλείδη.Έζησε την Αλεξανδρινή εποχή το 265-170 π.χ και ήταν νεώτερος του Αρχιμήδη.

    Έγραψε πολλά βιβλία, τα περισσότερα από τα οποία χάθηκαν.Σώθηκαν  τα έργα του: Κωνικά, Περί λόγου αποτομής, Εύρεση δύο μέσων αναλόγων και Σύγκριση Δωδεκαέδρου και Εικοσαέδρου.Όπως προκύπτει από διάφορες μαρτυρίες  χάθηκαν  18 έργα του.