εικόνα τίτλου

Μηχανικοί  Τριχοτόμοι

Μετά  την Ελληνική  αρχαιότητα  κατασκευάσθηκαν  διάφορα όργανα  με τα οποία μπορούμε  να τριχοτομήσουμε μια  γωνία. Μερικά  από αυτά παρουσιάζουμε παρακάτω.   

Back to Top