εικόνα τίτλου

Μηχανικοί  Τριχοτόμοι
 

Μετά  την Ελληνική  αρχαιότητα  κατασκευάσθηκαν  διάφορα όργανα  με τα οποία μπορούμε  να τριχοτομήσουμε μια  γωνία. Δύο  από αυτά παρουσιάζουμε παρακάτω.   

Τριχοτόμος  του  A.Pegrassi (1893)  ( Διαβάστε  τις οδηγίες).

 

Το δεύτερο όργανο στηρίζεται στην λύση του Αρχιμήδη.
  
                                                          
 

 

 

 

 

Back to Top