εικόνα τίτλου

Σχήματα με κέντρο συμμετρίας

Στο κέντρο του παραπάνου σχήματος υπάρχει ένα σημείο Ο, ώστε αν στρέψουμε το σχήμα κατά 180 ο γύρω από αυτό, θα πάρουμε ένα σχήμα που θα συμπέσει με το αρχικό.
Πατήστε το "Περιστροφή" για να γίνει αυτόματα η περιστροφή.

Το σημείο Ο λέγεται κέντρο συμμετρίας του σχήματος, λέμε επίσης ότι το σχήμα έχει κέντρο συμμετρίας το σημείο Ο.
Μετακινήστε το σημείο Ο για να διαπιστώσετε αν το σχήμα έχει και άλλο κέντρο συμμετρίας .

Κέντρο συμμετρίας ενός σχήματος ονομάζεται ένα σημείο του Ο, γύρω από το οποίο αν περιστραφεί το σχήμα κατά 180º, συμπίπτει με το αρχικό.

Πάρτε καιταάλλασχήματα για να δείτε αν έχουν και αυτά κέντρο συμμετρίας. Εξετάσετε επίσης τα χαρτία της τράπουλας να δείτε ποιά έχουν κέντρο συμμετρίας . Εξέταση χαρτιών .

.

.
Back to Top