Σύστημα  συντεταγμένων στο επίπεδο

Κάντε διπλό κλικ  για να ορίσετε ένα σημείο και να βρεθούν οι συντεταγμένες του. Κάντε ξανά σε ένα άλλο σημείο (μπορείτε μέχρι 10 ). Πιέστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε ένα σημείο που έχετε ορίσει και οι συντεταγμένες του θα εμφανιστούν στην πάνω μεριά .Κινήστε το σημείο που επιλέξατε, δείτε πως μεταβάλλονται οι συντεταγμένες του.

Βρείτε το πρόσημο των συντεταγμένων ενός σημείου σε κάθε τεταρτημόριο.

Κρατώντας πατημένο το δεξί πλήκτρο του ποντικιού μετακινήστε την αρχή του συστήματος.

Μετακινήστε ένα σημείο πάνω στον άξονα χ΄χ  ή στον  y΄y και δείτε  τις συντεταγμένες του.

Μετακινήστε ένα σημείο στην αρχή  Ο.

Επιστροφή