Μεσοκάθετος  ευθυγράμμου τμήματος

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα διαδοχικά βήματα με τα οποία, μπορούμε να κατασκευάσουμε την μεσοκάθετο ενός ευθυγράμμου τμήματος, με τη χρήση "του κανόνα και του διαβήτη". Πατήστε διαδοχικά το μπουτόν "Σχεδίασε".
Παρακάτω παρουσιάζουμε τα διαδοχικά βήματα με τα οποία, μπορούμε να κατασκευάσουμε μια ευθεία κάθετη σε ευθεία ε και στο σημείο της Α, με τη χρήση "του κανόνα και του διαβήτη".
Παρακάτω παρουσιάζουμε τα διαδοχικά βήματα με τα οποία, μπορούμε να κατασκευάσουμε μια ευθεία κάθετη σε ευθεία ε  από  σημείο  Α εκτός αυτής, με τη χρήση "του κανόνα και του διαβήτη".
Παρακάτω παρουσιάζουμε τα διαδοχικά βήματα με τα οποία, μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, με τη χρήση "του κανόνα και του διαβήτη".
 

Επιστροφή