Σχεδίαση ευθείας που διέρχεται από σημείο  Α και είναι παράλληλη σε ευθεία  ε

Στο διπλανό σχήμα, έχουμε μια ευθεία ε και ένα σημείο Α.

Αν κάνετε κλικ  στο σημείο Α θα σχεδιασθεί μια ευθεία ε' η οποία θα διέρχεται από το σημείο Α και θα είναι παράλληλη στην ευθεία ε.

Παρακάτω χρησιμοποιώντας το γνώμονα και το χάρακα, θα δούμε πως μπορούμε να σχεδιάσουμε μια ευθεία, η οποία να διέρχεται από ένα σημείο Α και να είναι παράλληλη σε μια ευθεία ε.

Δεύτερος τρόπος.

Επιστροφή