Σχεδίαση  καθέτων ευθειών

Στό διπλανό σχήμα, έχουμε μια ευθεία ε η οποία τέμνεται από την ευθεία ΑΔ στο σημείο Ο. Γύρω από το Ο σχηματίζονται τέσσερις γωνίες 74° και 106°.

Αν τοποθετήσετε το ποντίκι στο σημείο Δ και το μετακινήσετε λίγο δεξιά θα έρθει μια στιγμή που οι παραπάνω γωνίες θα γίνουν όλες ορθές, 90° η κάθε μια. Στην περίπτωση αυτή οι ευθείες ΑΔ  και ε είναι κάθετες, και γράφουμε  `ΑΔ _|_ ε` .Η ευθεία ΑΔ  διέρχεται από το σημείο Α και είναι  κάθετη  στην ευθεία ε.

Παρακάτω με τη βοήθεια του γνώμονα θα σχεδιάσουμε μια ευθεία η οποία θα διέρχεται από ένα σημείο Α και θα είναι κάθετη σε μια ευθεία ε.

 

Επιστροφή