εικόνα τίτλου

Εμβαδόν ορθογωνίου παραλληλογράμμου

Στην παρακάτω εφαρμογή έχουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, το ΑΒΓΔ, του οποίου θα μετρήσουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ως μονάδαμέτρησης το κόκκινο τετράγωνο

Back to Top