εικόνα τίτλου

ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Στο διπλανό σχήμα με 12 σπίρτα σχηματίσαμε ένα τετράγωνο με εμβαδό 9 τετράγωνα πλευράς ενός σπίρτου.

Τοποθετήσετε διαφορετικά τα 12 αυτά σπίρτα ,ώστε να σχηματίσετε σχήματα με εμβαδά 8,7,6,4,3 τετράγωνα πλευράς ενός τετραγώνου.

Back to Top