εικόνα τίτλου

Πυθαγόρειο Θεώρημα

Με την εφαρμογή αυτή μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το παραπάνω θεώρημα ισχύει σε όλα τα ορθογώνια τρίγωνα και δεν ισχύει στα μη ορθογώνια τρίγωνα .Μεταβάλλετε το ορθογώνιο τρίγωνο αριστερά για να το διαπιστώσετε και εσείς καθώς και το τυχαίο τρίγωνο δεξιά

Back to Top