εικόνα τίτλου

Ανάπτυγμα της επιφάνειας πυραμίδας

Με την παρακάτω εφαρμογή μπορούμε να παρατηρήσουμε το ανάπτυγμα της επιφάνειας μιας πυραμίδας. Διαβάστε τη βοήθεια.

Back to Top