εικόνα τίτλου

Παντογράφος

Με το παρακάτω applet παρουσιάζουμε μια προσομοίωση του παντογράφου, ενός οργάνου με το οποίο οι σχεδιαστές μπορούσαν να σχεδιάσουν με μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Στο διπλανό σχέδιο ο λόγος `(ΑΔ)/(ΑΕ) =λ` καθορίζει τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση του οργάνου.

Αν φέρουμε νοερά την ευθεία που ορίζουν τα σημεία Α,Β και Γ, τότε επειδή η ΕΒ είναι παράλληλη στην ΔΓ θα είναι

`(ΑΓ)/(ΑΒ)=(ΑΔ)/(ΑΕ)=λ`

Έτσι όταν το σημείο Β γράφει ένα ευθύγραμμο τμήμα το σημείο Γ γράφει το ομοιόθετο του με λόγο λ.

Κάντε κλικ στο σημείο Β και κινήστε το. Από τα άλλα σημεία μπορείτε να μεταφέρετε το όργανο. Δώστε στο λ μια νέα τιμή, διάφορη του 1, από 0,5 έως 4.

Back to Top