εικόνα τίτλου

  Τα    οκτώ  τετράγωνα
 

Το  παρακάτω παιχνίδι αποτελείται από ένα τετράγωνο το οποίο περιέχει  8  μικρότερα τετράγωνα τοποθετημένα όπως φαίνεται στην εφαρμογή .Εσείς πρέπει, αφού τα ανακατέψετε, πατώντας το σχετικό κουμπί,  να τα βάλετε πάλι στη σωστή σειρά. Ένα τετράγωνο μπορεί να κινηθεί, αν δίπλα του υπάρχει κενή θέση και για να το κινήσετε αρκεί να κάνετε κλικ πάνω του .  Καλή επιτυχία .
 
 

 

Back to Top