• Καλώς ήρθατε !

  Στην ιστοσελίδα μου μπορείτε να βρείτε:
  Παραπομπές και βοήθειες για τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου.
  Πληροφορίες για την Αλεξάνδρεια και τις Δημοτικές - Τοπικές της Κοινότητες.
  Τοπικά Νέα και Χρήσιμες Τοπικές Πληροφορίες.
  Πληροφορίες για την Τοπική Ιστορία, την Παράδοση του τόπου, καθώς και Νέα από τις Τάξεις και το Σχολείο στο οποίο διδάσκω.

  Καλή πλοήγηση !!!


Forum Εκπαίδευσης

Καιρός

Ημερολόγιο