Ε΄ Δημοτικού, Μαθηματικά

 1. Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθηματικών. Πέτρος Κλιάπης, Σχολικός Σύμβουλος 12ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

 2. Φυσικοί Αριθμοί

 3. Δεκαδικοί Αριθμοί

 4. Κλασματικοί Αριθμοί

 5. Προπαίδεια, Κριτήρια Διαιρετότητας, Πρώτοι Αριθμοί, Ανάλυση Πρώτων Παραγόντων, Μ.Κ.Δ.

 6. Μέτρηση απόστασης, επιφάνειας, όγκου, χρόνου, βάρους, χρημάτων, γωνιών.

 7. Βασικές Γεωμετρικές έννοιες

Προτεινόμενα Μαθήματα

 1. Α΄ Περίοδος, Ενότητα 1


  • Υπενθύμιση Δ ΄ τάξης
  • Πώς μπορώ να γράψω έναν αριθμό ; – Η αξία των ψηφίων ενός αριθμού
  • Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000 - Σύγκριση αριθμών
  • Φυσικοί αριθμοί - Στρογγυλοποίηση Φυσικών Αριθμών
  • Επίλυση προβλήματος 2. Α΄ Περίοδος, Ενότητα 2

  • Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί - Μεικτός αριθμός - Δεκαδικοί αριθμοί - Πώς μετατρέπω ένα δεκαδικό αριθμό σε δεκαδικό κλάσμα - Πώς μετατρέπω ένα δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό - Πώς μπορεί να γραφεί μία μέτρηση
  • Διαβάζω τους δεκαδικούς αριθμούς - Στρογγυλοποίηση δεκαδικών αριθμών
  • Σύγκριση Δεκαδικών Αριθμών - Αριθμογραμμή
  • Πρόσθεση - Αφαίρεση Δεκαδικών Αριθμών
  • Πολλαπλασιασμός - Διαίρεση δεκαδικών αριθμών
  • Προβλήματα δεκαδικών αριθμών 1
  • Προβλήματα δεκαδικών αριθμών 2 3. Α΄ Περίοδος, Ενότητα 3


  • Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.000
  • Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα
  • Προπαίδεια – Κριτήρια Διαιρετότητας
  • Πολλαπλάσια και Διαιρέτες
  • Ε.Κ.Π. – Μ.Κ.Δ.
  • Κλασματικές μονάδες
  • Ισοδύναμα κλάσματα, Ομώνυμα - Ετερώνυμα
  • Πρόσθεση κλασμάτων, Πρόσθεση ακεραίου με κλάσμα, Πρόσθεση μεικτών αριθμών
  • Αφαίρεση κλασμάτων, Αφαίρεση ακεραίου με κλάσμα, Αφαίρεση μεικτών αριθμών
  • Πολλαπλασιασμός ακεραίου με κλάσμα, Πολλαπλασιασμός κλασμάτων, Αντίστροφοι αριθμοί
  • Διαίρεση κλασμάτων, Διαίρεση ακεραίου με κλάσμα, Διαίρεση κλάσματος με ακέραιο, Σύνθετα κλάσματα
  • Προβλήματα κλασματικών αριθμών
  • Στατιστική – Μέσος όρος 4. Β΄ Περίοδος, Ενότητα 4


  • Η έννοια του Ποσοστού
  • Προβλήματα με ποσοστά 1
  • Προβλήματα με ποσοστά 2 5. Β΄ Περίοδος, Ενότητες 5-6


  • Μέτρηση Απόστασης 1
  • Μέτρηση Απόστασης 2
  • Επιφάνεια 1
  • Επιφάνεια 2
  • Όγκος, Χωρητικότητα 1
  • Όγκος, Χωρητικότητα 2
  • Χρόνος, Βάρος, Χρήματα, Γωνίες
  • Διάφορα Προβλήματα
 6. Γ΄ Περίοδος, Ενότητες 7-9  • Σημείο, ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία, ημιευθεία
  • Σχέση, απόσταση σημείου με ευθεία, μέσο, μεσοκάθετος
  • Γωνίες - Είδη γωνιών, Κατασκευή γωνίας
  • Γωνίες – Διχοτόμος γωνίας, Κατασκευή διχοτόμου
  • Τρίγωνο – Στοιχεία, είδη τριγώνων, κατασκευή
  • Ύψος – διχοτόμος – διάμεσος τριγώνου
  • Περίμετρος – Άθροισμα γωνιών – Εμβαδό τριγώνου
  • Τετράπλευρα – Βασικά στοιχεία – Ιδιότητες – Άθροισμα γωνιών
  • Τετράγωνο, κατασκευή, Περίμετρος, Εμβαδό
  • Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο, κατασκευή, Περίμετρος, Εμβαδό
  • Πλάγιο Παραλληλόγραμμο, κατασκευή, Περίμετρος, Εμβαδό
  • Τραπέζιο, Περίμετρος, Εμβαδό - Ρόμβος, Περίμετρος, Εμβαδό
  • Πολύγωνα, Άθροισμα γωνιών, Περίμετρος
  • Κύκλος, κατασκευή, Μήκος κύκλου, Εμβαδό κυκλικού δίσκου
  • Τάγκραμ - Ισοεμβαδικά σχήματα
  • Άξονας Συμμετρίας
  • Σμίκρυνση - Μεγέθυνση
  • Στερεά, Εμβαδό, Όγκος

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Μαθηματικά Ε΄


Κατεβάστε τα τρία τεύχη :

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα βρείτε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ελεύθερα,
αλλά μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και πάντως όχι για εμπορική χρήση.

Οι λύσεις των ασκήσεων στο forum της αρχικής σελίδας.

Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Αρβανιτίδης Θεόδωρος


Πηγή: Ξεκούρδιστη τάξη

Χρήσιμες συνδέσεις

 

Σημείωση: Παρακαλώ ενημερώστε για ανενεργό σύνδεσμο. Ευχαριστώ !