Θερμοκρασία - Θερμότητα

Μετάδοση Θερμότητας με αγωγή

Μετάδοση - Μεταφορά - Διάδοση της θερμότητας

ΦΕ1 - Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή

Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΓΗ

Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή

ΦΕ2 - Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα

Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΑ

Η θερμότητα μεταδίδεται με ρεύματα

ΦΕ3 - Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία

Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Η θερμότητα μεταδίσεται με ακτινοβολία

Επανάληψη - Quiz - Σταυρόλεξο

2. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - Quiz

 

Σημείωση: Παρακαλώ ενημερώστε για ανενεργό σύνδεσμο. Ευχαριστώ !