Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου

Κεφάλαιο 18ο

Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

 

Άσκηση 1. σελ. 29

Λ, Σ, Λ, Λ, Σ.

Άσκηση 2. σελ. 29

Το 65% ζει σε περιοχές που έχουν απόσταση από τη θάλασσα λιγότερο από 500 μ.. Το 80% ζει σε πεδινές περιοχές με υψόμετρο μικρότερο των 500 μ.. Επίσης κατοικούν κοντά σε ποταμούς.

Άσκηση 3. σελ. 29

Κεφάλαιο 19ο

Γλώσσες και Θρησκείες

 

Άσκηση 1. σελ. 30

Γλώσσα, ιδέες, γνώση, πολιτισμό, γλώσσα, φυσικό περιβάλλον, θρησκεία, χριστιανισμός, μωαμεθανισμός, βουδισμός, κομφουκιανισμός, ιουδαϊσμός.

Άσκηση 2. σελ. 30

α ) Ανταλλάσουν απόψεις, μεταφέρουν γνώσεις και κληροδοτούν τις συνήθειες και τον πολιτισμό.

β ) Ο σεβασμός και η αποδοχή της θρησκείας των άλλων.

γ ) Καθορίζει τον τρόπο ζωής, τη μορφή της οικογένειας, τις διατροφικές συνήθειες, την οικονομία της χώρας, δημιουργεί πολιτισμό και παράγονται αξίες, όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη κ.ά.

Κεφάλαιο 20ο

Η ζωή στην έρημο

 

Άσκηση 1. σελ. 31

Λ, Σ, Σ, Λ, Σ.

Άσκηση 3. σελ. 31

Έρημος Αραιή ή καθόλου βλάστηση
Νομάδες Κτηνοτρόφοι περιπλανώμενοι
Διάβρωση βράχων Πολύ ισχυροί άνεμοι
Όαση Νερό και βλάστηση

Κεφάλαιο 21ο

Η ζωή στις πολικές περιοχές

 

Άσκηση 1. σελ. 32

Ε Υ Ρ Ω Π Η
Λ Α Π Ω Ν Ε Σ
Κ Α Γ Ι Α Κ
Η Λ Ι Ο Y
Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α
Ρ Ο Υ Χ Α
Ο Λ Υ Ξ

Άσκηση 2. σελ. 32

Οι ακτίνες του Ήλιου πέφτουν πάντα πλάγια.

Άσκηση 3. σελ. 32

Ασχολίες, κατοικίες, τρόπος μετακίνησης, ανέσεις, κτήρια.

Κεφάλαιο 22ο

Η ζωή στα τροπικά δάση

 

Άσκηση 1. σελ. 33

τροπική ζώνη, Ισημερινό, ανάπτυξή, φύλλα, Κεντρικής Αφρικής, κλαδιά, φύλλα, γεωργοί, έδαφος, θρεπτικά, καλλιεργούν.

Άσκηση 3. σελ. 33

Πυγμαίοι Τρέφονται από το κυνήγι.
Κάνουν τις δουλειές τους νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.
Παίρνουν από το δάσος μόνον ό,τι χρειάζονται.
Κατασκευάζουν τα κρεβάτια τους από κλαδιά και φύλλα δέντρων.
Κάθε δύο μήνες αλλάζουν περιοχή, για να βρίσκουν τροφή.
Είναι τα « τα παιδιά του δάσους ».
Μπαντού Παρασκευάζουν το ψωμί τους από το μανιόκ.
Είναι γεωργοί.

Κεφάλαιο 23ο

Η ζωή στις εύκρατες ζώνες

 

Άσκηση 1. σελ. 34

Λόγω των « καλών » καιρικών συνθηκών, της βλάστησης, του κλίματος κ.ά.

Επανάληψη - Quiz - Σταυρόλεξο

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΑΙΝΩ για τη γη – QUIZ 18 - 23

Γ΄ Ενότητα: Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου - Πηγή : e-geografia.eduportal.gr

Άλλες πηγές

Σημείωση: Παρακαλώ ενημερώστε για ανενεργό σύνδεσμο. Ευχαριστώ !