Εξισώσεις

Quiz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Λύσε τις παρακάτω εξισώσεις

Να βρεις την τιμή του x στις παρακάτω εξισώσεις:

x + 8 = 45
.......................
.......................

x – 23,45 = 37
.......................
.......................

50 – x = 23,5
.......................
.......................

3.x = 45
.......................
.......................

150 : x = 10
.......................
.......................

x : 5 = 9
.......................
.......................

Να βρεις την τιμή του κ στις παρακάτω εξισώσεις:

κ + 5,4 = 78
.......................
.......................

κ – 975 = 30
.......................
.......................

37,5 – κ = 4,5
.......................
.......................

5.κ = 80
.......................
.......................

225 : κ = 9
.......................
.......................

κ : 10 = 8
.......................
.......................

Να βρεις την τιμή του α στις παρακάτω εξισώσεις:

α + 43,7 = 78
.......................
.......................

α – 5 = 34,5
.......................
.......................

88 – α = 13
.......................
.......................

5.α = 100
.......................
.......................

114 : α = 8
.......................
.......................

α : 15 = 6
.......................
.......................

Να βρεις την τιμή του β στις παρακάτω εξισώσεις:

β + 4 = 888
.......................
.......................

β – 456 = 76,59
.......................
.......................

777 – β = 444
.......................
.......................

45 . β = 900
.......................
.......................

333 : β = 111
.......................
.......................

β : 55 = 10
.......................
.......................

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η εκδρομή στο Σέλι κοστίζει 180 ευρώ. Πόσα ευρώ πρέπει να πληρώσει κάθε παιδί, αν θα πάμε εκδρομή 50 παιδιά; Συμπλήρωσε την εξίσωση και λύσε την.

Λύση

 

 

Απάντηση: ...............................................................................................................................................................................................................................................

Η τάξη μας στο πάρτι που έκανε αγόρασε πίτσες που κόστιζαν 35 ευρώ και αναψυκτικά. Το πάρτι κόστισε συνολικά 57 ευρώ. Πόσα ευρώ κόστιζαν τα αναψυκτικά; Συμπλήρωσε την εξίσωση και λύσε την.

Λύση

 

 

Απάντηση: .............................................................................................................................................................................................................................

Θέλουμε στην τάξη μας να γράψουμε τραγούδια σε cd. Το κάθε cd κοστίζει 15 λεπτά και η κάθε θήκη 10 λεπτά. Αν πληρώσουμε συνολικά 5 ευρώ, πόσους μαθητές έχει η τάξη; Συμπλήρωσε την εξίσωση και λύσε την.

Λύση

 

 

Απάντηση: .............................................................................................................................................................................................................................

Ο πληθυσμός της Αλεξάνδρειας αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά 2.500 κατοίκους. Σήμερα ο πληθυσμός είναι 19.450 κάτοικοι. Πόσοι ήταν οι κάτοικοι την προηγούμενη δεκαετία; Συμπλήρωσε την εξίσωση και λύσε την.

Λύση

 

 

Απάντηση: ...............................................................................................................................................................................................................................................

Το πρωί στο δρόμο για το σχολείο βρήκα 35 λεπτά. Τώρα έχω στην τσέπη μου 1,87 ευρώ. Πόσα ευρώ είχα αρχικά στην τσέπη μου; Συμπλήρωσε την εξίσωση και λύσε την.

Λύση

 

 

Απάντηση: .............................................................................................................................................................................................................................

Πουλήσαμε την εφημερίδα της τάξης και βγάλαμε κέρδος 15 ευρώ. Αν για την κάθε εφημερίδα κερδίζαμε 20 λεπτά, πόσες εφημερίδες πουλήσαμε; Συμπλήρωσε την εξίσωση και λύσε την.

Λύση

 

 

Απάντηση: .............................................................................................................................................................................................................................

Η ομάδα μπάσκετ του σχολείου μας αγόρασε στολές για να πάρει μέρος στο σχολικό πρωτάθλημα. Η κάθε στολή κόστιζε 25 ευρώ και πληρώσαμε συνολικά 500 ευρώ. Πόσες στολές αγοράσαμε; Συμπλήρωσε την εξίσωση και λύσε την.

Λύση

 

 

Απάντηση: .............................................................................................................................................................................................................................

Ο Άγγελος έχει συνολικά 112 μπίλιες τις οποίες τις τοποθετεί σε κουτιά. Πόσα κουτιά χρησιμοποίησε, αν σε κουτί τοποθετούσε 8 μπίλιες; Συμπλήρωσε την εξίσωση και λύσε την.

Λύση

 

 

Απάντηση: .............................................................................................................................................................................................................................

Οι λύσεις στο FORUM της αρχικής σελίδας.


Πηγή: Ξεκούρδιστη τάξη