καλώς ορίσατε

ΘΕΟΦΑΝΗΣ  ΚΑΡΟΥΤΗΣ

Μαθηματικός

στο  ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τρικάλων

Προσωπική ιστοσελίδα

Αρχική   Μαθηματικά   Geogebra   Επιμόρφωση   Προβλήματα  Αστρονομία   Μουσική

G e o g e b r a

Εδώ μια κατασκευή με κύκλους. Δείτε τη

Συνάρτηση f(x)=x3 με πεδίο ορισμού & σύνολο τιμών. Εδώ

Μάθημα εγγεγραμμένης - επίκεντρης

Υπολογισμός του π με κανονικά πολύγωνα, εγγεγραμμένα και περιγεγραμμένα σε κύκλο. Δείτε το