Χρησιμοποίησε τους δρομείς "χρόνια" και "φάση" για να δεις τη "χρονική"  εξέλιξη του προβλήματος και τη Γεωμετρική του πορεία.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

  Tελική απάντηση (αν βέβαια τη χρειάζεσαι)